เมนูหลัก >> นิทรรศการวิทยาศาสตร์
ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

วันที่ 9 มิ.ย. 2551
 
นิทรรศการ ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) 
   
เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสื่อนิทรรศการโดยทำบทปฏิบัติการประกอบการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ให้บริการสื่อนิทรรศการภายในอาคาร จำนวน 10 ฐาน และสื่อนิทรรศภายนอกอาคาร จำนวน 13 ฐาน
นิทรรศการภายในอาคาร                                                       นิทรรศการภายนอกอาคาร
 • ผึ้งกับเสือ
 • การผจญภัยของหยดน้ำ
 • ชีวิตในน้ำ
 • ต้นไม้ ใบหญ้า พืช ผัก ผลไม้
 • กินให้ฉลาดและโตเร็ว
 • รู้จักตนเองและเพื่อน
 • จักรวาลและอวกาศ
 • สุขสบายคลายเหนื่อย
 • มุมรักการอ่าน
 • ฝากอะไรไว้ให้โลก 
 • เครื่องเล่นสนาม
 • เรียนรู้แรงดันน้ำ
 • เรียนรู้เรื่องสูตรคูณ
 • วาดฝันกับเม็ดทราย
 • เรียนรู้การทรงตัว
 • บ้านต้นไม้
 • เรียนรู้เลขคู่และคี่
 • เรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต
 • ฐานสะกดรอย
 • เรียนรู้เรื่องมุม
 • เรียนรู้เรื่องจำนวน
 • เรียนรู้การขนส่งทางน้ำ
 • ลานนวดเท้า


ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (02/09/2557)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ข่าวอื่นๆในหมวด
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (10/09/2557)
วันที่ 4 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข่าวอื่นๆในหมวด

สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111
ติดต่อกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 0-2391-0522, 0-2392-0508
e-mail :
nsce@sci-educ.nfe.go.th