ขอขอบคุณเว็บไซต์ โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท(SiRS) www.scithai.comที่ สำหรับเกมส์ศึกษา / เรียนรู้
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม  
ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4 (27- 28 มีนาคม 2557) (17/04/2557)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4
ข่าวอื่นๆในหมวด
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน "เครื่องบินเล็กพลังยาง" (Ornithopter) (17/04/2557)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน "เครื่องบินเล็กพลังยาง" (Ornithopter) สำหรับครู - นักเรียน
ข่าวอื่นๆในหมวด

สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111
ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 02-2391-0522, 0-2392-0508
e-mail :
nsce@sci-educ.nfe.go.th