ขอขอบคุณเว็บไซต์ โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท(SiRS) www.scithai.comที่ สำหรับเกมส์ศึกษา / เรียนรู้
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันปิยมหาราช (21/10/2557)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ และศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ปิดบริการในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งถือเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงประกาศมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกัน
ข่าวอื่นๆในหมวด

สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111
ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 02-2391-0522, 0-2392-0508
e-mail :
nsce@sci-educ.nfe.go.th