เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีริขันธ์

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดการบรรยาย เรื่อง "กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" (26/09/2557)
เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ และสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง
ข่าวอื่นๆในหมวด

สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111
ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 02-2391-0522, 0-2392-0508
e-mail :
nsce@sci-educ.nfe.go.th