เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีริขันธ์

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

  ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)

อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (02/09/2557)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ข่าวอื่นๆในหมวด
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (10/09/2557)
วันที่ 4 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข่าวอื่นๆในหมวด

สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111
ติดต่อกลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 02-2391-0522, 0-2392-0508
e-mail :
nsce@sci-educ.nfe.go.th