หน้าหลัก >> วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เฉพาะหมวดวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ข่าว/บทความทั้งหมด
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สำรวจรอบกาย
  29 ก.ค. 2551
เกมภาพนาโน
  29 ก.ค. 2551
เกมเดินเห็ด
  29 ก.ค. 2551
เกมเดินป่า
  29 ก.ค. 2551
Hangman
  29 ก.ค. 2551
เกมสำรวจรอยเท้า
  29 ก.ค. 2551

หน้า : [1]
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 (02/09/2557)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ข่าวอื่นๆในหมวด
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (10/09/2557)
วันที่ 4 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ข่าวอื่นๆในหมวด

สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111
ติดต่อกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 0-2391-0522, 0-2392-0508
e-mail :
nsce@sci-educ.nfe.go.th