หน้าหลัก >> วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

เฉพาะหมวดวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ข่าว/บทความทั้งหมด
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สำรวจรอบกาย
  29 ก.ค. 2551
เกมภาพนาโน
  29 ก.ค. 2551
เกมเดินเห็ด
  29 ก.ค. 2551
เกมเดินป่า
  29 ก.ค. 2551
Hangman
  29 ก.ค. 2551
เกมสำรวจรอยเท้า
  29 ก.ค. 2551

หน้า : [1]
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดการบรรยาย เรื่อง "กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" (26/09/2557)
เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐ และสามารถดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง
ข่าวอื่นๆในหมวด

สงวนลิขสิทธิ์ - ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Call Center 1111
ติดต่อกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 0-2391-0522, 0-2392-0508
e-mail :
nsce@sci-educ.nfe.go.th